Ammero
Menu

Opfølgende besøg

Er der behov for yderligere vejledning, eller er nye problemer stødt til, kommer jeg selvfølgelig gerne igen.

Et opfølgende besøg varer ca. 1 time, inkl. journaloptagelse.

Prisen for et opfølgende besøg er
700 kr